menyewa rumah malaysia Uncategorized
menyewa rumah malaysia

Menyewa rumah adalah langkah penting dalam hidup, terutama jika anda belum bersedia untuk melabur dalam hartanah sendiri. Malaysia menawarkan pelbagai pilihan perumahan untuk disewa, dari pangsapuri hingga rumah teres. Namun, sebelum anda menyewa rumah, adalah penting untuk memahami hak dan tanggungjawab anda sebagai penyewa. Dalam blog post ini, kami akan memberikan panduan tentang menyewa rumah di Malaysia.

Hak Penyewa

 1. Hak Keamanan: Anda berhak untuk mendiami rumah dengan aman dan bebas dari gangguan yang tidak diingini. Pemilik hartanah perlu memberi notis yang munasabah sebelum melawat rumah anda.
 2. Hak Privasi: Privasi adalah hak asasi yang perlu dihormati oleh pemilik hartanah. Mereka tidak boleh memasuki rumah anda tanpa kebenaran atau notis terlebih dahulu.
 3. Hak Kemasukan Deposit Sewa: Anda berhak mendapatkan deposit sewa anda kembali setelah tamat kontrak, asalkan rumah dalam keadaan baik dan tidak ada hutang sewa yang tertunggak.
 4. Hak Mendapatkan Maklumat Lengkap: Sebelum menandatangani perjanjian sewa, anda berhak meminta dan menerima maklumat yang lengkap tentang syarat-syarat sewa, caj-caj tambahan, dan peraturan yang perlu diikuti.
 5. Hak Meminta Perbaikan: Jika ada kerosakan atau masalah dalam rumah yang disewa, anda berhak untuk meminta pemilik hartanah untuk membaikinya dalam tempoh yang munasabah.

Tanggungjawab Penyewa

 1. Membayar Sewa Tepat Masa: Salah satu tanggungjawab utama sebagai penyewa adalah membayar sewa pada tarikh yang ditetapkan dalam perjanjian sewa. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan masalah undang-undang.
 2. Menjaga Hartanah dengan Baik: Anda bertanggungjawab untuk menjaga hartanah dalam keadaan baik dan bersih. Ini termasuk membuat pembaikan kecil jika perlu dan menjaga kebersihan.
 3. Melaporkan Kerosakan: Sekiranya ada kerosakan yang memerlukan perbaikan, anda perlu melaporkannya kepada pemilik hartanah dengan segera.
 4. Mematuhi Peraturan Tempatan: Patuhi semua peraturan dan undang-undang tempatan, serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik hartanah dalam perjanjian sewa.
 5. Mengakhiri Sewa dengan Betul: Apabila tamat tempoh sewa, pastikan anda mengosongkan rumah dan memastikan semua peralatan dan kunci dikembalikan.

Tips untuk Menyewa Rumah di Malaysia:

 1. Semak Perjanjian Sewa dengan Teliti: Baca dan fahami semua syarat dan peraturan dalam perjanjian sewa sebelum menandatanganinya.
 2. Mohon Kebenaran untuk Menukar Cat atau Hiasan: Sebelum membuat sebarang perubahan dalam rumah, selalu mendapatkan kebenaran dari pemilik hartanah.
 3. Simpan Bukti Pembayaran: Simpan rekod pembayaran sewa sebagai bukti pembayaran yang sah.
 4. Hubungi Pihak Pengurusan: Jika rumah yang disewa adalah dalam sebuah kompleks perumahan, berhubunglah dengan pihak pengurusan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang perlu diikuti.
 5. Sertai Persatuan Penyewa: Bergabung dengan persatuan penyewa tempatan, jika ada, untuk mendapatkan nasihat dan sokongan dalam hal-hal berkaitan penyewaan.

Kesimpulannya

Menyewa rumah di Malaysia adalah pilihan perumahan yang popular, tetapi ia juga melibatkan hak dan tanggungjawab. Penting untuk memahami hak dan tanggungjawab anda sebagai penyewa untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemilik hartanah dan memastikan pengalaman penyewaan yang positif. Selalu rujuk kepada perjanjian sewa dan berunding dengan pemilik hartanah jika ada pertanyaan atau masalah yang timbul.

Leave A Reply